Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua nghị quyết công nhận Juan Guaido là Tổng thống lâm thời của Venezuela


Link Video: https://youtu.be/vPIfy_YdP5Y