Đại tá Lê Ngọc Ly – Trưởng công an huyện Sóc Sơn đã nói gì?, khi cho mật vụ đàn áp người phản đối “BOT bẩn”

Chị Huệ Như tường thuật sau cuộc gặp Đại tá Lê Ngọc Ly- Trưởng công an huyện Sóc Sơn hôm 31.05.2019.

Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức/ Truyền hình thực tế 31.05.2019


Bình luận