To Lam and 162,000 hectares of “golden” land owned by China

“Chinese people own more than 162,000 hectares of border and coastal land through establishing joint ventures and investing money for Vietnamese to buy land. This is the information given by the Ministry of Defense in the electoral questionnaire sent to…
Đài Loan “phá vòng vây” từ Trung Quốc

Những ngày tới đây trong tháng 5 sẽ chứng kiến một tình thế trớ trêu khi một trong những chủ thể thành công nhất trong việc bảo vệ người dân vượt qua cuộc tàn sát của đại dịch COVID-19 sẽ…