School kids eat rice with cicadas- socialist advantages

In recent days, Vietnam’s public has felt sorry for the image of four children in Mong village, village 12, Vu Bon commune, Krong Pak district in the Central Highlands province of Dak Lak eating rice with cicadas. But the statements…
Lo TQ đánh úp – Nguyễn Xuân Phúc cần thêm binh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu các lực lượng quốc phòng đẩy mạnh việc nghiên cứu, sản xuất và bán vũ khí quân sự cũng như hợp tác với nước ngoài trong các hoạt động này. Yêu cầu…