How to remain uncorrupted when income is low?!

On the morning of December 14, the 14th Plenum of the CPV’s Central Committee started in Hanoi. For the party with 5, 2 million members in the country of nearly 100 million people, this is the most important meeting, having…
Đại hội 13: Ai sẽ là Tổng bí thư?

Hội nghị TW.14 diễn ra từ ngày 14-18/12, nội dung có lẽ được nhiều người quan tâm là ông/bà nào sẽ được giới thiệu vào Bộ chính trị (2021-2026). Trên Facebook cá nhân có hơn nửa triệu người theo dõi,…
Đại hội 13: Ai sẽ là Tổng bí thư?

Hội nghị TW.14 sẽ diễn ra từ ngày 14-18/12, nội dung có lẽ được nhiều người quan tâm là ông/bà nào sẽ được giới thiệu vào Bộ chính trị (2021-2026). Trên Facebook cá nhân có hơn nửa triệu người theo…