German lawmaker shocked because Dr. Pham Chi Dung does not appeal

German lawmaker Renate Künast said Pham Chi Dung “did not conduct propaganda against the state” “Today, I was shocked to hear that Mr. Pham Chi Dung does not want to appeal to the inhumane verdict,” German lawmaker Renate Künast announced…
Phạm Minh Chính – Nhân tố bất thường sau Đại hội 13

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=NMbTsWxBqaw Việc ngài Tổng bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thêm một nhiệm kỳ nữa tức là nhiệm kỳ thứ ba đã làm lu mờ những nhân tố bất bình…