Vietnam: High risk of new Covid outbreak

Vietnam’s Health Minister said it was necessary to be vigilant to prevent a new outbreak. Mr. Nguyen Thanh Long issued the warning as authorities evaluated 10 days to implement a resolution described as “safe adaptation, flexibility, effective control of the…
Vietnam dismisses 7 Coast Guard generals

The Vietnamese government has just issued a decision to dismiss seven Coast Guard generals, including Lieutenant General Nguyen Van Son, just a few weeks after the Communist Party of Vietnam (CPV)’s Central Inspection Commission disciplined and expelled the Party for…
Những khoản nợ khủng của doanh nghiệp nhà nước

Link Video: https://youtu.be/mnvdoM_uskY Trong khi những đồng vốn tư nhân được doanh nghiệp chắt chiu từng đồng từng cắc thì các đồng vốn nhà nước thoải mái hao hụt, thua lỗ vô tội vạ bất kể kinh doanh trong nước…
“Quan trí” Việt – chuyện cũ từ bao lâu nay

Link Video: https://youtu.be/fpubOL1TTEU Từ trước đến nay, nhà cầm quyền Việt Nam thường hay nại lý do “dân trí còn thấp” để đổ thừa nhiều chuyện, kể cả những chuyện mà thật ra là trách nhiệm của Nhà nước chứ…