“Các công ty Nga bị đối xử như những người hủi”

Sàn giao dịch chứng khoán ở Moscow hiện đã đóng cửa gần 4 tuần. Robert Halver, người đứng đầu bộ phận phân tích thị trường vốn của Baader Bank, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Đức:…
US, Vietnam wishes to elevate the strategic partnership

US Ambassador Marc E. Knapper wished the US to become Vietnam’s most important partner in the fields of energy security, food, and climate. Ambassador Knapper said the above information at a meeting with Vietnam’s Minister of Industry and Trade Nguyen…
Украина: российская армия столкнулась с огромным дефицитом поставок.

Припасы максимум на три дня? Украина: российская армия столкнулась с огромным дефицитом поставок. Русская наступательная война в течении нескольких дней сопровождалась сообщениями о проблемах со снабжением солдат. Теперь украинский генеральный штаб пересматривает и публикует информацию о том, что запасов хватит всего на…