Đỗ Hữu Ca trả giá

Link Video: https://youtu.be/doIO0J-aVEc Truyền thông nhà nước loan tin, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, sinh năm 1958, cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng bị tạm giữ, khám xét nhà riêng, theo Bộ Công an Việt Nam, có liên quan…