Việt Nam mua chiến đấu cơ của Nga hay Mỹ ?

Ngày 6/2, RFI Tiếng Việt có bài “Việt Nam mua chiến đấu cơ của Nga hay Mỹ?” Theo đó, lực lượng Không quân Việt Nam cần thay thế khoảng 30 máy bay phản lực Su-22 già cỗi, một loại máy…
Ông Tổng đốt lò có chọn lọc?

Ngày 6/2, RFA Tiếng Việt có bài “Đảng chống tham nhũng có chọn lọc: “bên trọng, bên khinh”!” Theo đó, sau hàng chục vụ án tham nhũng bị phanh phui, một số nhà quan sát cho rằng, ông Nguyễn Phú…
Российские компании не могут оплачивать счета в Китае

Банк приостанавливает операции Китайские банки боятся западных санкций, потому что до сих пор вели бизнес с российскими компаниями. Сейчас они его ограничивают, что вызывает проблемы в России По данным Кремля, российские компании испытывают трудности с платежами в Китай после того,…