Ukraine, cuộc chiến của lương tâm.

Link Video: https://youtu.be/zIp5ifc18_U Cuộc xâm lăng Ukraine của Putin đã thay đổi thế giới. Mặc dù Putin coi đây là chiến dich quân sự để gìn giữ hòa bình, nhưng sự tàn bạo trong 9 ngày qua cho thấy đây…