‘Ngoại giao chiến lang’ hủy hoại Trung Quốc

‘Ngoại giao chiến lang’ được Trung Quốc thúc đẩy một vài năm trở lại đây và đặc biệt trong đại dịch COVID-19 nó đã trở thành phương hướng đối ngoại chính của Trung Quốc. ‘Chiến lang’ dùng để chỉ thế…
Từ đại dịch: Việt Nam nhìn rõ Trung Quốc hơn?

Những động thái quyết liệt gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông trong thời điểm cả thế giới đang tập trung chống dịch Cúm Vũ Hán đang tác động xấu lên mối quan hệ chiến lược vốn còn “rất…