Tốc độ lây lan khủng khiếp của viêm phổi Vũ Hán

Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang tác động đến nhân loại theo một cách quá nhanh và quá nguy hiểm. Hãy cùng phân tích những đặc tính của viêm phổi Vũ Hán để từ đó có những biện pháp…
Covid-19: Is Vietnam still half-hearted with social isolation?

Observing the situation against the Covid-19 pandemic in the past few days in the world, we can see that all countries have to adjust or even drastically change their strategies and tactics. All national and institutional pride must gradually make…