Việt Nam tiếp tục sách nhiễu người dùng Facebook

Link Video: https://youtu.be/8rawj9ka4Cg RFA Tiếng Việt ngày 24/9 loan tin, “Đồng Nai: Phạt 30 triệu đồng người đàn ông chia sẻ thông tin xúc phạm lãnh tụ trên Facebook”. RFA cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội…