Tin nóng: Người dân Tây nguyên đã nổi dậy!

Theo thông tin chia sẻ của Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết „Không cam chịu sự cai trị bất công và độc ác của đảng, chế độ và nhà cầm quyền độc tài CSVN, người dân Tây nguyên đã…