Donald Trump bị truy tố vì vụ tấn công Điện Capitol

Đại bồi thẩm đoàn phê chuẩn một bản cáo trạng khác chống lại cựu Tổng thống Donald Trump. Điều này có liên quan đến cuộc tấn công của những người theo ông ta vào Điện Capitol. Ông cũng bị cáo…