Wuhan Flu: China seeks to bribes EU against the US

As the EU became the focus of the Wuhan Flu pandemic, Beijing increased its support or pledged to help each EU government while carrying out verbal war with the US. This is the result of a rational war that China…
Châu Âu tức giận vì Chính phủ VN bắn dân

Vụ việc Đồng Tâm bây giờ không còn là vấn đề địa phương có thể dàn xếp trong cái ao làng Đồng Tâm Mỹ Đức nữa. Chính phủ VN không còn che chắn nổi sự tàn bạo vô pháp ở…