Sự nguy hiểm của “thầy” T.T Thái Minh

Ngày 24/1, trên trang Facebook Chau Doan – trang cá nhân của nhà báo Đoàn Bảo Châu – có bài “Sự nguy hiểm của “thầy”!” Bài viết bình về quyền lực của tôn giáo, khi nhà tu hành dẫn dắt…