Còn một cửa duy nhất và cơ hội cuối cho Tô Lâm?

Link Video: https://youtu.be/5HVa2TefRRs Tô Lâm sinh năm 1957, hiện nay là đúng 65 tuổi. Tuổi 65 là tuổi giới hạn, nếu không chui vào Tứ trụ thì bất kỳ ai cũng phải về vườn dù cho đang là Ủy viên…
Phúc chao đảo, Chính lao đao, Huệ âm mưu hạ Tổng?

Link Video: https://youtu.be/–yo4k8VR0E Lâu nay, Vương Đình Huệ vẫn trung thành với cách làm chính trị quan sát nhiều hơn thực hiện. Cái khôn của Huệ là nhờ thế lực mạnh che chở và cú tọa quan sơn hổ đấu,…