Japan-Vietnam defense cooperation and regional impact

Closer defense ties between Japan and Vietnam could have an impact on regional security but not to the extent of provoking China, two experts told BBC News Vietnamese. The helicopter carrier JS Kaga and the destroyer JS Murasame of the…
Phan Văn Giang đem biển Đông đổi lấy tình hữu nghị?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=8a0WVQ6x-Vk Câu chuyện Phan Văn Giang gặp Ngụy Phượng Hòa là một trường hợp bất thường. Bất thường vì một tướng võ mà lại có hành động nhu ngược rất khác thường. Mỗi hành động như vậy không…