Đồng rúp của Nga mất giá 40% –  Máy ATM trống rỗng

Ngân hàng trung ương Nga không còn được phép giao dịch trên các thị trường tài chính phương Tây. Đồng rúp giảm mạnh. Dòng người xếp hàng dài trước các máy ATM ở Nga. Nền kinh tế Nga đang bắt…