Những kẻ háo danh còn tệ hơn những kẻ tham nhũng

Link Youtube: https://youtu.be/SfcXTFa49Nk Ngày 21/8, trên trang Facebook cá nhân của nhà báo Trương Huy San có bài “Tệ hơn tham nhũng”. Theo nhà báo, xỉ vả những kẻ chia chác tiền bạc khi họ đã bị còng tay là…
Covid-19: Trung Quốc hỗ trợ Quân đội Việt Nam vaccine

Link Video: https://youtu.be/rhnlarDk8Ls Bộ Quốc phòng Trung Quốc quyết định cung cấp cho Quân đội Nhân dân Việt Nam 200.000 liều vaccine phòng Covid-19, truyền thông Việt Nam đưa tin. Các bản tin, đa số đăng nguyên nội dung của…