VinFast ế, Vượng chế cách gỡ gạc

Câu chuyện VinFast tồn kho nhiều được một số nhà phân tích dự đoán từ lâu. Đã làm doanh nghiệp và có tham vọng doanh nghiệp toàn cầu, thì khâu làm thương hiệu là vấn đề sống còn. Thương hiệu…