Lực lượng 47 hô hào khai thác dầu khí tại bãi Tư Chính chung với Trung Quốc

LỰC LƯỢNG 47 (Binh đoàn ak47)

Lực lượng 47 (hay còn được gọi là Trung đoàn 47) là một lực lượng hơn 10.000 người do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thành lập theo chỉ thị 47-CT/ĐUQSTW ngày 08/01/2016 nhằm đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng; góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lực lượng 47 trực thuộc Ban chỉ đạo 94 của Quân ủy Trung ương.

Trưởng ban: Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Phó ban: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị.

Cục Tuyên huấn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 94 của Quân ủy Trung ương.

Một trong nhiều Facebook và trang mạng của lực lượng ak47: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2297465383698135&id=1748299881948024&anchor_composer=false

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de

Bình luận