Thủ tướng Slovakia đe dọa Việt Nam sẽ bị các hậu quả về ngoại giao vì bắt cóc Trịnh Xuân Thanh


Link Video: https://youtu.be/9B2nPFFADvs

Thủ tướng Slovakia đe dọa Việt Nam sẽ bị các hậu quả về ngoại giao vì hoạt động xâm phạm lãnh thổ nước này – một nước thành viên của khối NATO để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

https://thoibao.de/vu-bat-coc-trinh-xuan-thanh-thu-tuong-slovakia-de-doa-viet-nam-se-bi-cac-hau-qua-ve-ngoai-giao

Bình luận