Thất bại Thượng đỉnh Donald Trump – Kim Jong Un lần 2 tại Hà Nội

Link Video: https://youtu.be/7r8t3MTVehU

Thất bại Thượng đỉnh Donald Trump – Kim Jong Un lần 2 tại Hà Nội

Truyền thông các nước dân chủ và tự do đã nói gì?

Nguyễn Thanh, Ý Nhi, Văn Ba – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức 01.03.2019

https://thoibao.de/thuong-dinh-donald-trump-kim-jong-un-lan-2-nhieu-lac-quan-ao-khong-ket-qua

Nguồn: Đài truyền hình Quốc gia ARD của CHLB Đức. https://www.tagesschau.de/ausland/trump-kim-gipfel-129.html


Bình luận