Học CNXH, Việt Nam bước hụt – Đưa màu sắc Trung Quốc, Tập Cận Bình vấp chân

https://youtu.be/4edA9RgAEuk

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 7.9.2019


Bình luận