Tập trị liệu, Trọng không rời Hà Nội – Lo tiểu phẫu, Phúc tới thẳng Japan

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 24.10.2019