Hartz 4 và Khủng hoảng Coronavirus

Vấn đề đặt ra cho các chủ doanh nghiệp VN, nên hay không nên đặt đơn xin hỗ trợ. Về phía Chính phủ, Liên bang và các tiểu bang trong những ngày vừa qua đã khuyến cáo mọi người hãy…
Xin trợ giúp tiền lương cho nhân viên (Kurzarbeitergeld)

A. Điều kiện cần phải có để nhận được hỗ trợ : Có thỏa thuận giữa Chủ doanh nghiệp và người lao động về việc tạm nghỉ việc và hưởng mức lương thấp hơn so với mức lương khi đi…
Một vài chia sẻ về Kurzarbeitergeld:

Kurzarbeitergeld ( viết tắt là KUG ) đã có từ lâu, vì thế gói hỗ trợ KUG cho khủng hoảng Corona được quốc hội Đức thông qua sớm nhất. So với trước, điều kiện áp dụng được nới lỏng đáng…