Can Vietnam negotiate with China to regain Paracels?

Can Vietnam expect any solution to “regain” the Hoang Sa (Paracels)? Vietnam accused China of “using force in 1974 to invade” the Hoang Sa (Paracels) managed by the Republic of Vietnam government. Vietnam’s official position is that Vietnam has “undisputed…
Kiều hối “tan vỡ” – Việt Nam lập lờ

Kiều hối luôn là có một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến nguồn tiền này khiến giới chức cộng sản không khỏi hoang mang những tháng…