Đại Hội 13 lâm nguy

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=F7Ac3Bwf-p0 Đại hội 13 được tăng cường công tác an ninh đặc biệt, với 6000 cảnh sát cơ động, chưa kể đến hàng ngàn công an chìm trà trộn theo dõi dân và hàng vạn công an mạng…