Many Facebooker accounts locked due to “touching” Vingroup

Some Facebookers said that when they used social networks to question or criticize the quality of VinFast’s cars, Facebook has “silenced” them, locking their accounts for thirty days. “Borrow the wind to break bamboo shoots” Specifically, a female driver in…
China again blocks Mekong River

China’s relations with neighboring Southeast Asian countries worsened again after Beijing has blocked the flow of the Mekong River at one of the major upstream dams, leading to a sudden drop in water volume flowing to the downstream countries of…
Lộ diện tân bí thư thành phố Hà Nội?

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=rp24IjzMy14 Có thể nói, vị trí bí thư thành phố Hà Nội là vị trí rất dễ vào tứ trụ. Trước đây ông Nguyễn Phú Trọng cũng từ vị trí đứng đầu thành phố này rồi vào tứ…
Trận đấu ngã ngũ: Tô Lâm hạ “đo ván” Trần Thanh Mẫn

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=bJS5hF3SrRY Trần Thanh Mẫn là người mới bước chân vào Bộ Chính Trị nhưng quá tham vọng. Có vẻ như ông Mẫn không biết tự lượng sức mình khi mà muốn giật chiếc ghế vốn đang dính rất…