“We pray for Vietnamese awakening up”

Once, when I went to Korea, a Korean legislator told me: “Talking about economic development, you are behind us no less than 30 years to us. But talking about unification, we don’t know how long we will be behind you.”…
TÔI CẦU MONG CHÚNG TA SẼ THỨC TỈNH

Một bài viết rất hay của doanh nhân- tiến sĩ Lê Kiên Thành- con trai của cố tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, ông Lê Duẩn, đặt vấn đề tại sao cái ác tràn ngập trên đất nước.…