Bế mạc TƯ-4: Kêu gọi kền kền đừng ăn xác chết!

Link Video: https://youtu.be/8vM3X36COlA Kết thúc Trung ương 4, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi “kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”. Lời kêu gọi ấy chẳng khác nào bảo kền kền đừng ăn xác chết! Hội…
Vietnam plans to fully open to international visitors by mid-2022

The Vietnam government portal (VGP News) on October 6 reported that the Vietnamese tourism industry is “actively” preparing to restart the route to reopen for international tourists. According to this plan, it is reported that from November 2021 to March…
Trung ương 4 có tạo đà để thay đổi thể chế?

Link Video: https://youtu.be/qHsfUoqm4Dg Cuộc “phá vây” của “Bộ Ba” Hành pháp – Lập pháp – Tư pháp chỉ thực sự thành công, nếu sau kỳ họp Trung ương 4 này (TƯ-4), pháp quyền sẽ dần dần thay thế “đảng quyền”.…