Vận đen, Lê Hồng Quang trốn về Hà Nội, Đại Tướng Lâm „Tim đập chân run“

Bình luận