Ngã ngũ, Phan Văn Mãi hất cẳng Võ Văn Minh giành được bà Phương Hằng!