Unified Buddhist Church of Vietnam has a new supreme leader

The Unified Buddhist Church of Vietnam – a church that is not recognized by the Vietnamese government – has just had a new Council of Elders and Venerable Thich Tue Sy has been honored as Chief Executive Secretary of the…
Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng đang ngầm chiến nhau?

Link Video: https://youtu.be/GvFZOeprf2I Ông Trọng đã tiệt cánh Miền Nam ở Đại hội 13, tuy nhiên trong tay ông Trọng lại không hề thiếu người Miền Nam, đấy là điều người ta thấy khó hiểu về ông Tổng bí thư.…