Việt Á bùng, lửa cháy nhà Vũ Đức Đam?

Link Video: https://youtu.be/P3BI8RyQ-3E Việt Á bùng phát kỳ này làm nhiều người quan tâm, quan tâm vì nó đã tống vào lò một Ủy viên Trung ương Đảng là ông Phạm Xuân Thăng, bí thư tỉnh Hải Dương. Lần thổi…