Real estate problems make Vietnam’s Government difficult

The real estate bubble has burst several months ago, the market has collapsed, frozen, many businesses are short of capital… These things have been repeated by the state-controlled press and social networks for many months. The bursting of the real…
F88 – Công ty tài chính hay tín dụng đen có bảo kê

Link Video: https://youtu.be/d5QoqUO7zes Pháp luật Việt Nam quy định, mọi trường hợp cho vay tiền bên ngoài hệ thống tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước quản lý, nếu lãi suất vượt quá 20%/năm đều là bất hợp…