Công lý ở Việt Nam bị đảng nhuộm đen ra sao?

Link Video: https://youtu.be/t8NSxwIbmxY Ngày 17/6, blog Thiên Hạ Luận trên VOA có bài bình luận “Vụ cô giáo Lê Thị Dung: Công lý như là… gì đó!” Theo bài báo, “Công lý” lại trở thành một trong những chủ đề nóng…
Ngọn lửa Tây Nguyên

Link Video: https://youtu.be/aRefidrCu-4 Ngày 17/6, trang Tiếng Dân có bài “Con cháu của anh hùng Núp, không… núp nữa!” của tác giả BM B’Krông. Tác giả cho rằng, trong đất nước Việt Nam, có một vùng lãnh thổ vô cùng…