Nạn trấn lột trong nhà trường vẫn gia tăng

Link Youtube: https://youtu.be/Ui8TVsETfD0 Ngày 11/9, báo Tiếng Dân có bài “Phải dẹp ngay nạn trấn lột trong nhà trường!” của tác giả Thái Hạo. Tác giả cho biết, từ các số liệu trên trang của Cục thống kê, Việt Nam…