Cháy lớn tại Chợ Sapa của người Việt ở Séc

Rạng sáng ngày 10/6/2024 đã xảy ra vụ cháy tại nhiều gian hàng của người Việt đang kinh doanh tại khu chợ Sapa, Praha, CH Séc. Được biết tại khu chợ này có trên 1000 quầy kinh doanh các mặt…
为何北京当局“见异思迁”选择苏林代替阮富仲?

梁三光出任公安部长是越共高层权利斗争的巨大意外,同时宣誓以苏林为核心的公安派系在越共高层权利斗争中获得巨大胜利,完全掌控越共政治局面,阮富仲派系亦由此陷入被动局面。越共政治观察人士认为,距离越共十四大还有十六个月,这预示着越共十四大总书记席位之争将会是越共党内各派之间毫无妥协的血腥之争,越共政坛的斗争只会愈加残酷。   2024年6月6日,在越南国会批准梁谭光出任公安部长后,越共外交部发言人范秋恒即发表反对中国海洋26号勘测船只在越南东海海域活动的行为,这是河内与北京的关系再次紧张的信号。香港《南华早报》援引越南政治分析人士的观点称“中国人民有望从这场危机中受益”。据观察人士称,迄今为止面对苏林压倒性的胜利,中共中南海领导人仍保持沉默。   越南网络媒体流传苏林得到北京当局的支持下迫使越南政治局同意其人事的安排,同时苏林为回馈北京当局的支持 “承诺将老街省割让给中国”,以租界的形式割让于中共治理,期限为100年,犹如清朝将香港割让给英国的手段一致,最终北京权利支持苏林出任越共总书记职位。根据越共内部消息人士向德国时报( Thoibao.de) 透露了阮富仲的健康状况,称其患有血液病症,目前于108医院治疗,曾一度昏厥,随即得到及时抢救于第二日苏醒过来,但仍靠着吸氧维持健康。   6月5日阮光博士接受自由亚洲电台采访时表示,谈起苏林如何成功扭转局势成为越共权力游戏的胜者,初步结果显示,梁三光在为获得政治局委员的背景下获得公安部长职位,这是越共党内史无前例的现象,从中也看到苏林的政治权谋是极其老道,接下来看苏林如何安排梁三光进入政治局,从而使得以苏林为首的兴安派完全绕过阮富仲而掌握绝对权利。假设越共权利分配按照苏林的意志而发展,那么阮富仲处心积虑发动的反腐败运动将功亏一篑。   茶媚(Trà My) – Thoibao.de
Танковая артиллерия России переживает месяц ужасов

Большие потери в «Мста-С» В мае потери российских самоходных гаубиц «Мста-С» резко возросли. Украинские военные эксперты связывают это с двумя важными факторами. Согласно отчету, в прошлом месяце российские вооруженные силы потеряли необычно большое количество самоходных гаубиц «Мста-С». Как сообщает проукраинский…