Bị Tô đánh quá rát, phe Nghệ An liên minh với Hà Tĩnh bàn nhau chiến?