“Quân đội ủng hộ Phạm Minh Chính”

Trước đây, một nguồn tin nội bộ tiết lộ với Thoibao.de rằng “quân đội ủng hộ Phạm Minh Chính”. Hôm nay ngày 10/7 có dấu hiệu cho thấy tin rò rỉ trên có nhiều khả năng là đúng. Sáng 10/7,…
Новая тактика сделала возможным вероломное нападение русских

Разрушена крупнейшая детская поликлиника Преступные нападения на мирных жителей Украины происходят снова и снова. Однако недавнее нападение российских войск на детскую поликлинику в Киеве является особенно вероломным. Столица на самом деле хорошо защищена, но новая тактика кремлевских войск вызывает трудности.…
越共总书记、越共中央军委书记阮富仲因健康原因无法参加越共中央军委大会!

越共总书记、越共中央军委书记阮富仲因健康原因无法出席2024年7月8日越共中央军委大会而由苏林主持会议。 根据越共党章规定,越共中央军事委员会由越共政治局任命,由越共总书记担任越共中央军委书记,越共中央军委常委由越共国防部长、越共国家主席、越共总理、越共人民军总政治部主任、越共人民军总参谋长、越共国防副部长等人兼任。这表明越共国家主席苏林已出任越共中央军委常委,正式进入越共中央军委权利核心。 根据越共国家宪法,越共国家主席除了拥有行政权力外,还有指挥越共人民武装力量权力,并担任国防和安全委主席,拥有授予、晋升、降级及剥夺陆军、海军、空军、总政治部等部门高级将领的任免、罢免的权利。 2024年07月08日阮富仲缺席越共中央军委大会。   黎英(Lê Anh) – Thoibao.de