Danh mục: Kinh tế

Quân cờ Domino, Quyết đổ khi nào Vượng nhào?

Link Video: https://youtu.be/lCexnOYjXYk Hiện nay nền kinh tế Việt Nam đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Có chuyên gia cho rằng, các đại gia Việt Nam không biết ai là doanh nhân ai là gian thương, vì gian thương…
Vượng Vin bí đường, chạy đâu cho thoát?

Link Video: https://youtu.be/K9ZfU3McYSs Có thể nói, cho đến nay công nghiệp ô tô của Vingroup chỉ là thất bại, chỉ toàn là lỗ chứ không phải lời. Mặc dù được truyền thông bơm thổi tối đa nhưng sự thật vẫn…
Năm năm Ngôi nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế trung bình trên năm phần trăm trong mười năm qua. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn cũ, chỉ số trừu tượng đó đã trở nên sống động: qua…