Ngăn chặn tin đồn chỉ là lấy mùi xoa che voi ma mút

Ngày 3/4, RFA Tiếng Việt đăng bài bình luận “Tin đồn về đại gia Dương Công Minh: dùng công an đàn áp truyền thông, căn bệnh nan y của tư sản đỏ”, của blogger Gió Bấc. Tác giả cho biết,…
Vì sao Tô Đại sẽ ép Tổng Trọng từ chức?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với tư cách người đứng đầu Tiểu ban Nhân sự của Đảng tại Đại hội 12 và 13, từng tuyên bố: “Không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người thiếu đức…