Điều gì xảy ra nếu Putin tấn công Đức?

Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius (62 tuổi, SPD) đã nói ra điều không thể nói: Trong trường hợp bị tấn công, nước Đức sẽ tương đối khó phòng thủ. Ông nói với nhóm nghị sĩ SPD vào tối thứ…