F88 – Công ty tài chính hay tín dụng đen có bảo kê

Link Video: https://youtu.be/d5QoqUO7zes Pháp luật Việt Nam quy định, mọi trường hợp cho vay tiền bên ngoài hệ thống tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước quản lý, nếu lãi suất vượt quá 20%/năm đều là bất hợp…