Mỹ quyết đập tan Kế hoạch “Made in China 2025”

Những ngày gần đây, Mỹ thúc đẩy một loạt các biện pháp cứng rắn với Trung Quốc từ việc đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston đến việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo truy tố hai…