Tương lai nào cho Đồng Xuân Center Berlin?

48 tiệm làm tóc và dịch vụ làm đẹp, các cửa hàng bán lẻ thực phẩm châu Á, nhà hàng lớn nhất vừa khai trương, khu hội trường đang xây dựng – ai đi, ai ở? Mới đây, trong tháng…